skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en ter voorkoming van een loonsanctie is het van belang tijdens een periode van langdurige ziekte van een werknemer vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk. De bedrijfsarts is daarbij leidend in het kader van het vaststellen van functionele mogelijkheden.

Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid.

De Wet Verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratie mogelijkheden van de verzuimende werknemer onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (inspanningsverplichting).

De werknemer is verplicht zijn medewerking daaraan te verlenen.

Als er twijfel is over de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer kan een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek uitsluitsel geven. Het onderzoeksverslag kan van toegevoegde waarde zijn in het kader van de beoordeling van uw dossier door het UWV.

Wanneer

Al na enkele maanden verzuim kan het nodig zijn actie te ondernemen. Hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Veelal wordt een arbeidsdeskundig onderzoek in ieder geval aan het eind van het eerste ziektejaar verricht.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit:

  • een gesprek met de verzuimende werknemer
  • een gesprek met de werkgever (P&O en/of leidinggevende)
  • indien nodig een bezoek aan de werkplek,
  • een functie-analyse van het eigen werk en/of ander werk bij de eigen werkgever
  • overleg met de bedrijfsarts en indien nodig met andere deskundigen.

Conclusies uit het onderzoek kunnen o.a. zijn:

  • De werknemer kan naar zijn eigen werk terugkeren. Wellicht moet het werk of de werkplek daarvoor worden aangepast.
  • De werknemer kan niet naar zijn eigen werk terugkeren, maar wel ander werk doen bij zijn eigen werkgever, eventueel met aanpassingen. Dit heet 1e spoor re-integratie.
  • De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever. Dat heet 2e spoor re-integratie.

Deskundigheid

Onze arbeidsdeskundigen kunnen bogen op een jarenlange ervaring in hun vakgebied en treden daarnaast op als adviseurs omtrent wet en regelgeving met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Back To Top